Městská a veřejná parkoviště

Kde?
Všude je vhodné místo. Je skutečně docela snadné najít správné místo pro nabíjecí stanici: kdekoliv auto stojí by mohlo být vhodným místem. Takové místo by mělo být centrální a dobře dosažitelná. Mnoho měst a obcí již umožňuje vybudování parkovacích míst, která nabízejí umístění nabíjecích stanic na vymezených prostorách.

Proč?
Společným cílem je vytvořit environmentálně optimální možnosti alternativního nabíjení automobilů. Řešení Hevn nabízejí možnost instalace s vlastním měřícím bodem, kdekoliv v dosahu elektrické sítě. Montážní desky zajišťují snadnou instalaci.

Hotely a restaurace

Kde?
Každý hotel a nebo restaurace s vlastním parkovacím stáním.

Proč?
Marketingová strategie: umístěním a propagací vaší nabíjecí stanice na vašich webových, případně rezervačních stránkách, získáte výhodnější pozici při vyhledávání vašich ubytovacích či gastronomických služeb. Vámi nabízené služby se stávají lépe viditelné na internetovém vyhledávači, a to nejen pro majitele elektromobilů. Za zmínku stojí i možnost využít reklamní plochy na nabíječce k vlastní propagaci.

Nabíjecí stanice nabízejí vedle atraktivity i ekonomický přínos pro hotely a restaurace, které nabízejí zákaznická parkovací místa. Vedlejší doplňkové služby pro návštěvníky jako jsou nabíjecí stanice také přináší další příjmy. Ceny i systém účtování si může operátor stanovit individuálně dle vlastních potřeb. Integrace do již zavedených fakturačních systémů, jako je evmapa apod. umožňuje další atraktivní zdroj příjmů.
Snadná integrace hotelového klíče-RFID karty, která může být použita k nabíjení elektrického vozidla kdykoli během pobytu. Hosté vrátí RFID-kartu při odjezdu a budou mu účtovány spotřebované kWh přímo na hotelovém účtu. Hotel může nastavit jednotlivé ceny za kWh prostřednictvím HEVN cloudu, sledovat nabíjecí procesy a objemy kWh v reálném čase a předávat tyto informace do svého účetního a fakturačního systému. Je možné přesně sledovat spotřebu kWh i při eventuální ztrátě RFID karty.

Obchody a nákupní střediska

Kde?
Otevřené parkovací plochy, kryté nadzemní, podzemní nebo vícepatrové parkovací prostory

Proč?
Nakupování a nabíjení elektrického vozidla současně je perfektní kombinací: Obchody mohou přidanou hodnotou ke svému zákaznickému parkovacímu místu zvýšit své příjmy. Parkovací prostory, které jsou vybaveny nabíjecími stanicemi, přitahují rostoucí počet majitelů elektrických vozidel a vytvářejí další motivaci k návštěvě nákupních center.

E MOBILITA JE DOBRÝ OBCHOD PRO KAŽDÝ OBCHOD!

Zákazníci spustí nabíjení prostřednictvím aplikace pro smartphony za cenu nebo podmínek, které stanovil obchod. K dispozici je řada cenových a fakturačních modelů. Platební podmínky mohou být definovány přes Cloud, což může být od bezplatných, minutových až po slevy závislé na výnosech či speciální nabídky. Nezanedbatelná je i možnost využít reklamní plochy na nabíječce k vlastní propagaci. Obchod nabízející nabíjecí stanice jako službu vyjadřuje svůj kladný postoj k zákazníkům a jejich požadavkům pro moderní ekologické technologii.
Kompletní nabíjecí infrastrukturu lze sledovat a řídit centrálně z jednoho místa. Malé společnosti nabízející nabíjecí stanice jako službu vyjadřují větší blízkost k zákazníkům a zdůrazňují jejich poptávku po moderní, ekologicky šetrné technologii s budoucností.

Parkoviště hromadné přepravy

Parkoviště hromadné přepravy osob
Vlakové a autobusové nádraží, letiště

Sportovní zařízení a stadiony

Fotbalové a hokejové stadiony, golfová hřiště, posilovny, bazény a koupaliště

Kulturní střediska a zábavní podniky

Kulturní střediska, zábavní podniky, divadla, kina, muzea, galerie

Zdravotní zařízení

Zdravotní zařízení, nemocnice, kliniky, lázně

Veřejné budovy, školy

Vzdělávací zařízení, školy, univerzity, knihovny, veřejné budovy