Dostupnost dat kdykoliv a kdekoliv
Údaje o nabíjení jsou ukládány a zpracovány v cloudu. To umožňuje přístup k nabíjecí stanici v reálném čase z libovolného místa. Zde máte přehled o účtované energii s možností exportovat data do příslušných tabulek pro administrativní účely.

Provozní čas a správa přístupu
Prostřednictvím systému řízení můžete ovládat nejdůležitější funkce týkající se nabíjecí stanice, případně změnit čas provozu nebo spravovat přístup ke stanici přidáním nebo odstraněním uživatelských nabíjecích karet.

Drátový nebo bezdrátový přístup
Smart nabíjecí stanice HEVN jsou vybaveny ethernetovým portem nebo SIM kartou. To umožňuje připojit nabíjecí stanici k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení pomocí GPRS nebo kabelového připojení s místní sítí.